Vzduchotechnika Tábor

Služby

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika je komplexní systém, který se v daném prostoru stará nejen o výměnu vzduchu, ale také o jeho ochlazování, ohřev, zvlhčování, odvlhčování a další. Vzduchotechnika výrazným způsobem přispívá ke zdravému bydlení a příjemnému pobytu kdekoliv. Jejím cílem je dosáhnout takové výměny vzduchu, která by byla jak ekologická, tak i ekonomická a hygienická. Nevyužití vzduchotechniky může vést k nepříjemným problémům s plísní a vlhkostí.

 

Klimatizace

Klimatizace funguje stejně jako tepelné čerpadlo s reverzním chodem. V létě tedy přečerpáváme teplo z místnosti ven do ovzduší a v zimě naopak vracíme teplo zpět do místnosti, to vše za velmi nízké provozní náklady, protože využíváme tepla, které vyprodukuje kompresor svou prací. S klimatizací můžeme velmi snížit náklady na vytápění a to ne na úkor snižování teploty v domácnostech. Dá se tedy říct že v zimě ušetříme a v létě si za ušetřené peníze můžeme chladit, nezmění se tedy při celoročním provozu vaše vyúčtování za elektřinu.

 

Rekuperace

Při rekuperaci se přiváděný vzduch do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku odveden otevřeným oknem ven, ale v rekuperačním výměníku odevzdá většinu svého tepla přiváděnému vzduchu. Mezi nejpoužívanější rekuperační výměníky patří křížové a protiproudé. Rozdíl mezi křížovým a protiproudým je ve směru kanálů pro jednotlivé proudy vzduchu. Křížovým výměníkem prochází čerstvý a odpadní vzduch kolmo na sebe, zatím co u protiproudého výměníku proudí liniově proti sobě. U protiproudého výměníku vzniká tedy delší dráha pro rovnoměrné předání energie, a proto dosahuje většího efektu. Špičkové rekuperační výměníky dosahují účinnost až 90%.

 

Servis

Ukončením zakázky pro nás péče teprve začíná. Zařízení si po dobu záruky v pravidelných intervalech kontrolujeme a provádíme kompletní údržbu. Pravidelný servis a kontrola je podmínkou pro bezproblémový provoz a dlouhou životnost zařízení.

 

Revize požárních klapek

Požární klapky a uzávěry ve stěnách a vzduchotechnickém potrubí slouží k zamezení šíření požáru budovou, proto je nutné prověřovat jejich funkčnost.  Revize těchto zařízení je dle legislativy nutné prokazovat záznamy v příslušné provozní dokumentaci. Jsme odborně proškoleni na montáž a revizi požárních klapek, požárních stěnových uzávěrů a požárních ventilů.

 

 

[O nás] [Služby] [Adresa] [Fotogalerie]

chmirek81@gmail.com